IMATGES AL MOLL

15,00

Ibarz, J. 205 Pág. Rústica. 23×16 Els oficis de les feines d’estiba a loa Barcelona dels segles XIX i XX.

Categoría: SKU: 9788439377245

Descripción

Els treballadors portuaris de Barcelona formen un col-lectiu que tradicionalment ha estat considerat com un tot diferenciat, constituït per treballadors poc qualificats i dedicats a una tasca on la força física és l’element determinant. Però l’anàlisi històrica des diversos processos de treball relacionats amb les principals mercaderies manipulades al port mostra la diversitat de les feines que s’hi van fer en cada moment, aixi con l’existència permanent d’un nucli important de treballadors especialitzats. Consens i conflicte s’han articulat enb relació a conceptes com els de «qualificació, llibertat de comerç, mercat de treball reservat, exclusivitat i professionalització», des de el segle XIX fins a l’actualitat. L’anàlisi d’aquest procés ens proporciona algunes claus per comprendre no tan sols la situació present del sector portuari sinó també els processos de liberalització econòmica més recents.